Kundereparationer

Kronjyllands Camping Center & Marine Center råder over et moderne værksted. Værkstedet er godkendt af Dansk Camping Union, som DCU-testcenter for Randers-området og værkstedet er derudover certificeret af teknologisk insitut. Her klargøres vognene efter en række skrappe krav og direktiver.

Værkstedets personale er specialuddannet til kontrol af blandt andet gas og bremsesystemer. Til disse kontroller bruger værkstedet det nyeste måleudstyr. Blandt andet udskriver den elektroniske bremseprøvestand kontrolsedler over bremsernes tilstand. Værkstedet monterer derudover alle former for ekstraudstyr.

Som certificeret DCU-test center for Dansk Camping Union udfører vi samtlige DCU tests på vores værksted. Læs mere om indeholdet i de forskellige DCU-tests samt priser herpå: Klik her