P-pladsen findes ved krydset mellem Grenåvej og Clausholmvej

For leje kontakt Kronjyllands Camping & Marine Center A/S på  87 10 98 70
på hverdage mellem 10 - 16


Lejevilkår:
 • Lejen, som erlægges forud, er kr. 200,00 pr. måned.
 • Leje perioden går fra 1. januar - 31. december.
 • Hvis lejemålet påbegyndes midt i en periode, betales forholdsmæssig leje.
 • Leje, eller dele heraf refunderes ikke, selv om lejemålet opsiges eller pladsen forlades i perioden.
 • Hvert år den 2. januar skiftes låsene. Parkeringspladsen må derfor være forladt denne dag, hvis du ikke ønsker at fortsætte lejemålet.
 • Er lejen ikke betalt den 10. januar, betragtes lejemålet som opsagt og  pladsen lejes ud til anden side.
 • Hvis pladsen ikke er forladt, eller lejen ikke er betalt den 10. januar, opkræves  en pladsleje på kr. 20,00 pr. dag, fra den 10. januar til pladsen forlades.
 • Lejen kan ikke betales via bank eller giro. Når du betaler leje for en ny periode, får du samtidig udleveret en ny nøgle til pladsen, for nøglen betales kr. 350,00 pr. stk.
 • Der udleveres en ny lejekontrakt, som bevis for retmæssig adkomst til  pladsen. Kontrakten indeholder også de korrekte bestemmelser for ophold  og parkering på pladsen
Ansvarsfraskrivelse:

Campingvognen henstår på ejers regning og risiko. Kronjyllands Camping & Marine Center A/S kan derfor ikke gøres ansvarlig for skader, tyveri  og ulykker opstået på selve udlejningsarealerne, eller ved til-/frakørsel herfra.

Ordensregler:
 • Der må ikke tømmes toiletter eller spildevands tank på pladsen.
 • Der må ikke camperes eller overnattes på pladsen.
 • Parkeringspladsen er personlig og må ikke udlejes, udlånes eller på anden måde overdrages til andre.
 • Parkeringspladsen må ikke uden skriftlig tilladelse fra Kronjyllands Camping & Marine Center A/S bruges til andet end opbevaring af campingvogne og udstyr. Alt udstyr, også trappetrin, skal opbevares inde i selve campingvognen.
 • Skiftes der campingvogn i lejeperioden, skal dette oplyses til Kronjyllands Camping & Marine Center A/S.
 • Overtrædelse af ordensreglerne, kan medføre bortvisning.